แนะนำฟองน้ำ PVA

ฟองน้ำไมโครพอรัสเกรดทางการแพทย์โพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีเยี่ยมและพื้นผิวที่นุ่มมากเมื่อสัมผัสกับร่างกายมนุษย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้อยู่ที่อัตราการดูดที่เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนการดูดสูงเป็นพิเศษด้วยภายใต้สถานการณ์ปกติ ฟองน้ำ PAV หนึ่งกรัมสามารถดูดซับของเหลวในร่างกายได้มากกว่า 7 เท่าดังนั้นวัสดุชนิดนี้จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผ่าตัดสมัยใหม่เพื่อทดแทนผ้าฝ้ายที่ดูดซับและผ้ากอซที่รีดไขมัน และใช้กันอย่างแพร่หลายในการผ่าตัดทางคลินิกระดับนานาชาติ
น้ำยาดูดฟองน้ำ macroporous ฟองน้ำเกรดทางการแพทย์โพลีไวนิลแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม อัตราการเปิดสูง ความแข็งแรงสูง และพื้นผิวที่นุ่มมากเมื่อสัมผัสกับร่างกายมนุษย์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผ่าตัดบาดแผลทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการระบายแรงดันลบฟองน้ำที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ของเสียสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และจะไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ฟองน้ำที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ของ PAV หนึ่งกรัมที่ไม่มีสารเพิ่มปริมาณสามารถดูดซับของเหลวในร่างกายได้มากกว่าเก้าเท่าวัสดุชนิดนี้ใช้แทนสำลีดูดซับและผ้าก๊อซดูดซับในการผ่าตัด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำลีดูดซับหรือผ้าก๊อซดูดซับอย่างต่อเนื่องในการผ่าตัด
ฟองน้ำโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ทำจากโซ่โมเลกุลโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่บ่มด้วยสารเชื่อมขวาง โดยไม่มีเส้นใยหรือหัวไฟเบอร์ และจะไม่มีเส้นใยหลุดออกมาในการใช้งานในระหว่างการผ่าตัดตา การผ่าตัดหู จมูก และคอ การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะในสมอง และการผ่าตัดหัวใจทรวงอก จะไม่ส่งผลต่อการหายของแผลเนื่องจากการหลุดของเส้นใยตามการใช้งานทางคลินิกที่แตกต่างกัน หากใส่สารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสมลงในฟองน้ำ ก็สามารถส่งเสริมการสมานแผลได้ในขณะเดียวกัน ฟองน้ำก็มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี และสามารถแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามความต้องการในการผ่าตัดที่แตกต่างกันฟองน้ำดูดเลือดหรือแท่งฟองน้ำรูปหอกที่ใช้โดยเฉพาะในการผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถดูดซับเลือดออกด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้การผ่าตัดถูกต้อง
พับแก้ไขวิธีการส่วนนี้
ส่วนใหญ่มีวิธีการเกิดฟองทางกายภาพ ผมโฟมเคมี และการรวมทางกายภาพและทางเคมีของวิธีการเกิดฟองสามวิธีแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตวัสดุดูดซับฟองน้ำ PVA ส่วนใหญ่ใช้วิธีเติมแป้งแบบย้อนกลับกล่าวคือ แป้งจะถูกเติมลงในสารละลาย PVA ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงล้างแป้งออกหลังจากที่ PVA เชื่อมขวางและแข็งตัวที่อุณหภูมิหนึ่งเมื่อใช้วิธีนี้ในการผลิต มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรง กระบวนการบำบัดติดตามผลเป็นเวลานาน ไม่สามารถทำความสะอาดแป้งได้อย่างสมบูรณ์ และตัวเร่งปฏิกิริยาแป้งและกรดไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เอื้อต่อการประหยัดทรัพยากร และลดต้นทุน
พับ แก้ไข เทคนิคการผลิตส่วนนี้
ส่วนใหญ่มีผมโฟมทางกายภาพ ผมโฟมเคมี และการรวมทางกายภาพและเคมีของวิธีการเกิดฟองของสามวิธีแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตวัสดุดูดซับฟองน้ำ PVA ส่วนใหญ่ใช้วิธีเติมแป้งแบบย้อนกลับกล่าวคือ แป้งจะถูกเติมลงในสารละลาย PVA ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงล้างแป้งออกหลังจากที่ PVA เชื่อมขวางและแข็งตัวที่อุณหภูมิหนึ่งเมื่อใช้วิธีนี้ในการผลิต มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรง กระบวนการบำบัดติดตามผลเป็นเวลานาน ไม่สามารถทำความสะอาดแป้งได้อย่างสมบูรณ์ และตัวเร่งปฏิกิริยาแป้งและกรดไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เอื้อต่อการประหยัดทรัพยากร และลดต้นทุน


โพสต์เวลา: พ.ย.-03-2022